Usługi archeologiczne

Oferujemy naszym klientom (osobom prywatnym, firmom, urzędom) usługi archeologiczne przy inwestycjach wymagających prowadzenia badań i nadzorów archeologicznych na gruntach podlegających ochronie tj. stanowiska archeologiczne i ich strefy ochronne.

GWARANTUJEMY:

 • profesjonalne i terminowe przeprowadzenie prac
 • dostosowania tempa badań do terminarza inwestycji

POMAGAMY: załatwić wszelkie formalności związane z obsługą prawno-konserwatorską inwestycji

BADANIA prowadzimy każdorazowo zgodnie z decyzją wydaną przez Konserwatora Zabytków.

W ramach naszych usług PROPONUJEMY:

 • usługi archeologiczne i badania wykopaliskowe:
  – wyprzedzające
  – ratownicze
  – sondażowe
  – szerokopłaszczyznowe
 • nadzory archeologiczne
 • badania architektoniczne i archeologiczno – architektoniczne
 • badania geofizyczne i inne badania nieniszczące
 • inwentaryzacje i dokumentacje obiektów zabytkowych
 • kwerendy historyczne i archiwalne
 • wykonanie dokumentacji terenowej: rysunkowej, fotograficznej, ortofotograficznej, opisowej
 • naukowe opracowanie wyników badań