USŁUGI SAPERSKIE – kontrola i nadzór saperski
Saperskie
Saperski
Saperski

Usługi

Saperskie

Nadzór

Saperski

Patrol

Saperski

USŁUGI SAPERSKIE


Mające na celu zlokalizowanie niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego oraz usunięcie ich z gruntu, które przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

ARCHEOLOGIA


Usługi archeologiczne przy inwestycjach wymagających prowadzenia badań i nadzorów archeologicznych na gruntach podlegających ochronie tj. stanowiska archeologiczne i ich strefy ochronne.

GEODEZJA


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kompleksowe usługi

Pomimo upływu wielu lat od zakończenia działań wojennych, jakie miały miejsce na terenie naszego kraju i akcji rozminowania w latach powojennych prowadzonych przez saperów Wojska Polskiego, w ziemi nadal zalegają niewybuchy i niewypały pochodzące z okresu lat wojny. Przed rozpoczęciem prac budowlanych każdy inwestor zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa, a co za tym idzie, oczyszczenia terenu z zalegających w ziemi i wodzie zagrożeń. Pomocne w tym zakresie okazują się firmy saperskie, takie jak nasza. Świadczymy kompleksowe usługi saperskie mające na celu usprawnienie prac i zapewnienie należytego bezpieczeństwa.

USŁUGI SAPERSKIE

Wykonywane przez nas prace saperskie obejmują kompleksowe oczyszczanie terenu z zalegających przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Długoletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować niezawodne metody, które świadczą o wysokiej jakości realizowanych zadań. Posiadamy profesjonalny i nowoczesny sprzęt, który umożliwia nam pracę w każdym, nawet najtrudniejszym terenie.

Realizowane przez nas prace saperskie z zakresu oczyszczania terenu składają się z kilku etapów. Pierwsze działania obejmują lokalizację przedmiotów w gruncie. Następnie zaczyna się ich odkrycie, rozpoznanie, określenie stopnia zagrożenia oraz odpowiednie zabezpieczenie. Kolejnym etapem jest przekazanie przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego odpowiednim, uprawnionym do tego jednostkom. Możliwe jest również dokonanie przez naszą firmę saperską utylizacji (zniszczenia) znalezionych przedmiotów niebezpiecznych.

Nasza firma saperska dysponuje środkami do przewozu przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, oraz miejscem do ich niszczenia.

Prace saperskie to nie tylko zadania realizowane w gruncie. Jeśli sytuacja tego wymaga, konieczne jest rozeznanie obszaru wodnego pod kątem występowania w nim niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego. Do tego typu usług saperskich zatrudniamy, w oparciu o rygorystyczne kryteria, doświadczonych pracowników, którzy mają uprawnienia do prac podwodnych i potrafią pracować ze specjalistycznym sprzętem.

NADZÓR SAPERSKI

W niektórych miejscach niemożliwe jest wcześniejsze rozeznanie terenu i oczyszczenie go z materiałów niebezpiecznych. W związku z tym, nasza firma oferuje Państwu nadzór saperski, który polega na nieustannym monitorowaniu i kontrolowaniu prac na terenie prowadzonej inwestycji przez doświadczonego sapera. Jest to dla Państwa niezwykle korzystne rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo pracowników oraz nie zakłóca, ani nie przerywa prowadzonych prac ziemnych.

Oferowany przez naszą firmę nadzór saperski obejmuje również przeprowadzenie szkolenia wśród kadry kierowniczej i pracowników inwestycji. Naszym zadaniem jest zaznajomienie ich z procedurą postępowania w sytuacji podejrzenia znalezienia niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego.

Oferujemy nadzór saperski podczas realizowania inwestycji głównie na terenie Wrocławia, ale realizujemy również zlecenia zlokalizowane w całym kraju.

EKSPERTYZA SAPERSKA

Oferowane przez nas usługi saperskie obejmują również opracowanie ekspertyzy, której celem jest zbadanie terenu, na którym planowana jest inwestycja, pod kątem występowania na nim niebezpiecznych przedmiotów pochodzenia wojskowego. W ramach ekspertyzy określamy stopień zagrożenia obszaru wystąpieniem przedmiotów niebezpiecznych, z zaznaczeniem miejsc podwyższonego ryzyka.

Dlaczego my?

Różne firmy saperskie oferują podobne usługi, zatem dlaczego warto wybrać akurat nas? Chętnie Państwu odpowiemy na to pytanie, bowiem wierzymy, że nasza firma świadczy najlepsze usługi saperskie we Wrocławiu.

Nasza firma US-24 świadczy usługi saperskie na najwyższym poziomie. Za skorzystaniem z usług saperskich naszej firmy świadczą DOŚWIADCZENIE, ZATRUDNIENI SPECJALIŚCI oraz PROFESJONALNY SPRZĘT.

Usługi saperskie świadczymy 24 godziny na dobę,
na terenie całego kraju.

Wyróżnia nas

  • Wieloletnie doświadczenie i przygotowanie zawodowe do świadczenia usług saperskich
  • Wysoko wykwalifikowana kadra kierownicza i pracownicza, która poradzi sobie w każdym terenie i potrafi pracować w różnych środowiskach ( ziemia, woda).
  • Nowoczesny sprzęt, który przyczynia się do usprawnienia działań związanych z wykonywanymi pracami saperskimi
  • Uprawnienia, dysponujemy wszystkimi uprawnieniami i pozwoleniami do prowadzenia działalności związanej z wykonywaniem usług saperskich.