Pomimo upływu wielu dekad od zakończenia ostatnich działań wojennych, jakie miały miejsce na terenie naszego kraju i akcji rozminowania w latach powojennych prowadzonych przez saperów Wojska Polskiego w ziemi nadal zalegają niewybuchy i niewypały pochodzące z okresu lat wojny. Często podczas prowadzanych prac ziemnych przez inwestorów, dochodzi do sytuacji powodujących czasowe wstrzymanie prowadzonych prac. Powodem są niewypały i niewybuchy odkrywane przez pracowników, stwarzające duże zagrożenie dla ich zdrowia i życia, a inwestorów zmuszają do wstrzymania prowadzonych prac ziemnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestor powinien powiadomić odpowiednie organy administracji i Policji, która zobowiązana jest zabezpieczyć znalezisko do czasy przybycia wojskowego patrolu rozminowania.

Według obowiązujących przepisów wojskowy patrol saperski ma na podjęcie zgłoszonego przedmiotu niebezpiecznego i wybuchowego 72 godziny. Przez ten czas inwestor nie może prowadzić żadnych prac w miejscu znalezienia, a tym samym wydłuża się czas realizacji prowadzonej inwestycji i poniesienia dodatkowych kosztów związanych z tak długim przestojem.

Najlepszym rozwiązaniem na uniknięcie takich sytuacji jest skorzystanie z naszych usług saperskich i nadzoru saperskiego w trakcie trwania prowadzonej inwestycji.

Usługi saperskie świadczone na najwyższym poziomie

Nasza firma US-24 świadczy usługi saperskie na najwyższym poziomie. Za skorzystaniem z usług saperskich naszej firmy świadczą DOŚWIADCZENIE, ZATRUDNIENI SPECJALIŚCI oraz PROFESJONALNY SPRZĘT.

US-24 – usługi saperskie świadczymy 24 godziny na dobę, na terenie całego kraju.